All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Huishouden

Home > Huishouden

Geld maakt niet gelukkig.

Zulke uitspraak klinkt anders uit de mond van Dagobert Duck  terwijl hij op zijn gemak in zijn geld zwemt dan wanneer dit gezegd wordt door iemand die maand voor maand moeite moet doen om met zijn geld net wel/niet uit te komen. Of helemaal niet uitkomt! Maar kijk er niet van op dat beiden werkelijk menen wat ze zeggen. Iedereen leeft namelijk in zijn eigen wereld op zijn eigen manier. Natuurlijk maakt over geld beschikken hier een belangrijk deel van uit. Maar hoe met het beschikbare geld wordt omgegaan is ook van belang. Want ook met weinig geld kan er een zekere toestand van evenwicht bestaan. Nog scherper gezegd: zelfs zonder geld is het mogelijk gelukkig te zijn.

Help crisis

Echter, als de gewone gang van zaken ernstig verstoord wordt kan alles helemaal anders komen liggen. Ziekte, echtscheiding, ontslag uit een werkkring, de gevolgen van de economische crisis, een faillissement, ieder kent gebeurtenissen die zodanig ingrijpen dat dit zijn weerslag heeft op het hele bestaan. Als niets meer gewoon loopt, als niets meer lukt, ook het regelen van de financiën niet vatten we dit samen dat er sprake is van een crisis. Van de ernst ervan hangt het af of men zelf bij machte is om deze crisis te overwinnen. Of dat gerichte professionele hulp nodig is. Ons advies is niet lang te wachten met “help, crisis!” roepen als situaties als problematisch, als crisis worden ervaren. Zeker als er daarnaast nog andere factoren en omstandigheden voor zorgen dat iedere balans ontbreekt.

Uitgaven afstemmen

Wat kan helpen is zelf actief bezig blijven met het op orde krijgen van de geldstromen. Zelf inzicht krijgen helpt om zich bewust te zijn van de crisis wat weer een voorwaarde is om uit de crisis te komen. Wij concentreren ons op de financiële situatie wat vooral het afstemmen van de uitgaven op de inkomsten betreft. Dit is het persoonlijke huishoudboekje en dat van binnen gezinsverband. Daarnaast zoals dit wordt uitgewerkt in de verlies en winst rekening voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting (voortaan: IB-ondernemer).

Wat er nodig is om evenwicht te krijgen en te houden tussen de uitgaven en inkomsten.

Persoonlijke en gerichte vragen over uitgaven en inkomsten en de beantwoording maken dat het verder gaat dan een algemene globale uitleg.                                                                                                                                                         Opgeschreven aangeboden eigen ervaringen vergroten het inzicht in de problematiek: theorie wordt meer praktijk. Tips uit eigen ervaring maken het tot een persoonlijker plaatje.                                                                                           Door het schrijven van verhalen en verslagen, bij voorkeur over financiële zaken gaat het dan,  kunnen anderen op het goede spoor komen.

Evenwicht

In ieder geval richten wij ons altijd op de kwaliteit van leven. Dus in het bijzonder op situaties en omstandigheden dat deze kwaliteit van leven onder druk staat. Als de uitgaven niet in overeenstemming zijn te brengen met de inkomsten. Dan zitten mensen in hun eigen situatie gevangen. Met het uitleggen van de manier van aanpak, de verhalen over omgaan met de crisis, met wijzen op wettelijke regelingen richten we ons op het herwinnen van evenwicht.

Evenwicht maakt het namelijk mogelijk om met een bestaande situatie om te gaan. Wat niet gelijk hoeft te staan aan deze te accepteren.

Huishoudboekje

Lees er de kranten op na! Volg de nieuwsberichten! Stel vast hoeveel mensen in hun eigen financiële crisis gevangen zitten. Je kunt dus ook zonder tralies gevangen zitten. Alsof je gestraft werd en die straf hebt uit te zitten. Maar alleen met uitzitten los je niets van je geldproblemen op!

Je zult hoe dan ook kracht moeten vinden om je uit deze situatie te werken. Alleen of met hulp van anderen. Maak gerust de vergelijking met de gevangenis waar stil zitten en uitzitten evenmin zin heeft. In iedere crisissituatie moet je zelf werk maken van weer op het goede spoor te komen. Of anderen je op het goede spoor kunnen zetten?  Op de seinen letten, gas geven en tijdig afremmen, de juiste wissels en kruisingen nemen moet je zelf doen.

Vergelijk dit met een spoorboekje dat je gebruikt om overzicht op je uitgaven en inkomsten te behouden. Een volledig huishoudboekje wijst je op de mogelijkheid om op een ander spoor te komen, een wissel te pakken. Hoe je moet schuiven met uitgaven omdat je niet in de problemen wil komen. Welke gevolgen het heeft als je afwijkt van het plan: eerder betalen, of juist later. Het laat zien hoe je de gaten die zijn gevallen weer kunt dichten.

Iedereen moet zijn uitgaven en inkomsten begroten. Je begint met het maken van een plaatje per maand. Daar zet je het plaatje van alle andere maanden naast. Bij elkaar heb je dan het jaarplaatje. Dit geeft al veel informatie over hoe je met je geld moet omgaan. Als je alle betalingen via de bank doet gebruik je hier de afschriften voor. Haal je geld af van de bank dan heb je ook een kasboek bij te houden.

Een sluitend U/I-plaatje heb je als je alle uitgaven op de vaste inkomsten krijgt afgestemd. Je kunt niet voortdurend meer uitgeven dan dat er binnen komt. (Je bent immers de overheid niet!).

Een begroting maken als er tekorten zijn of als deze dreigen te ontstaan noodzaakt tot nederigheid. Hier staat tegenover dat de stress niet afneemt zolang je niet weet welk geld je waaraan uitgeeft en hoeveel geld je waaraan moet, kunt en mag uitgeven.

Alles zou een stuk gemakkelijk zijn als alles maand voor maand zo goed als gelijk bleef. De werkelijkheid is bij uit/in- plaatjes dat je te maken krijgt met eenmalige inkomsten en eenmalige uitgaven. Het vakantiegeld, bijvoorbeeld dat in de maand mei op de rekening komt. Zo ook de kinderbijslag die als inkomen wordt verdeeld over drie maanden. De teruggaven van de belastingdienst.  Omdat anders een maandplaatje niet sluitend is te maken (je moet wel uitkomen) worden deze periodieke en eenmalige uitgaven en inkomsten toch gezien als maandbedragen. Het vakantiegeld in mei wordt gedeeld door 12 en is inkomen voor de maanden mei, juni t/m december. En voor januari t/m april van het volgende jaar. De WA verzekering die ieder kwartaal moet worden betaald wordt uitgesplitst als uitgaven in drie opvolgende maanden. Het is goed te begrijpen dat je bij het opzetten van een plaatje de extra inkomsten zo lang mogelijk erbuiten houdt. Als dit over kan blijven heb je iets extra’s dat over is om aan leuke dingen te besteden. Als de nood hoog is kun je niet anders. Dan moet alles zo worden ingedeeld en verdeeld dat je precies weet wat je per maand beschikbaar hebt.

Een maandplaatje is niet los te zien van een ingevuld jaarplaatje dat alle uitgaven en inkomsten van alle maanden laat zien. Hier staan alle inkomsten op in de maand dat deze binnen komen. Helaas moeten ook niet iedere maand dezelfde uitgaven worden betaald.

Bouw je plaatje zuinig op. Begin met de bedragen er in te zetten die moeten worden betaald. Trek dan een streep en kijk wat je van de inkomsten over houdt.