All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Problematisch

Home > Problematisch

2.2.5 Problematisch!

Je mag blij zijn als de onderneming loopt en er regelmatig meer inkomsten zijn dan uitgaven. Lang niet alles van de inkomsten kan tot de winst worden gerekend. Aankopen en investeringen zoals ook kosten die  nodig zijn om te ondernemen bepalen de hoogte van de winst. Als de onderneming meerkosten heeft dan er inkomsten zijn  maakt dit dat er ook geen inkomsten voor het huishouden zijn. Hoe bouw je dan een sluitend uitgaven en inkomstenplaatje op om alle uitgaven in privé van te betalen?

Nog een ander probleem is dat lang niet iedere ondernemer kan rekenen met genoeg vaste inkomsten per maand zoals iemand met een werkkring of uitkering wel doet. Ook dit heeft gevolgen voor het uitgavenplaatje in privé als er geen bedrag in reserve is, voor onvoorzien.